Vill du spela badminton eller bordtennis? 
Vi spelar i Lejonhallen på måndagar 10.00-11.00
Anmäl dig på telefon: 0340-838 20


Förslagslåda
agagaga
Här uppmanar vi alla som vill framföra sina idéer kring verksamheten att skriva några rader. Dessa tas upp vid medlemsmötena.