Ordförande           Kerstin Loo                                         
       Sekreterare Inger Gunnarsson
       Kassör Johan Andersson
       Ledamot Jörn-Erik Alminde
       Suppleant Margaret Larsson
       Suppleant Ninotchka Loo
       Webmaster Kerstin Loo
       
       Revisor  Matilda Andersson
(Från Bjärehäll Herne & Partners)